Portrait of lovely girl doing sums on transparent board with schoolmates on background

Bijles en begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs

Een treetje hoger is gespecialiseerd in bijles en begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs in Hoogeveen en omgeving.

Er wordt steeds meer van kinderen verwacht, maar niet alle kinderen kunnen in het normale tempo meekomen. Dit kan komen omdat de leerstof moeizaam opgenomen wordt, uw kind niet de leerstof op die manier aangereikt krijgt waarop het juist goed leert, uw kind faalangstig is, de basis nog niet goed geautomatiseerd is, uw kind te weinig aandacht in de klas krijgt, er teveel druk wordt gelegd, en zo zijn er nog meer redenen waarom een kind niet altijd goed mee kan komen.

Bij een treetje hoger kijk ik eerst naar uw kind. Wat kan uw kind, wat interesseert uw kind, wat heeft uw kind nodig en wat kan ik uw kind bieden om toch dat treetje hoger te komen. Samen met u als ouder, uw kind en eventueel de hulp van de leerkracht, breng ik uw kind graag dat treetje omhoog.

Bekijk het volledige aanbod

Cito training

Zit uw kind in spanning voor Cito-toetsen? Heeft uw kind moeite met het begrijpen van de Cito vraagstellingen? Heeft uw kind duidelijke handvatten nodig om de toets zo optimaal mogelijk te maken? Tijdens deze training leert uw kind de “Cito-taal” te begrijpen, duidelijke denkstappen te nemen en zal de toets meer ontspannen maken.

Groepslessen

Het is ook mogelijk om in groepsverband lessen te volgen. Dit natuurlijk mits er voldoende animo is.

In een groepje van maximaal 4 kinderen kan ik uw kind ook begeleiden. Wel is van belang dat de begeleiding voor hetzelfde vak is. U kunt u aanmelden met een groepje, maar het is ook mogelijk te melden dat uw kind in een groepje mag, en dan kan er een groepje gevormd worden bij voldoende animo.
Voor de tarieven bij groepsbegeleiding verwijs ik u naar het onderdeel tarieven.

Vragen?
Groepslessen bijles een treetje hoger