algemeen-groep

Spelling

Nederlandse spelling kan voor kinderen erg lastig zijn. Zeker als ze dyslexie gediagnosticeerd zijn. Maar als u kind geen dyslexie heeft kan spelling ook erg moeilijk zijn. Middels de methodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” van Jose Schraven leer ik uw kind de spellingsregels, welke weer makkelijk toe te passen zijn bij de methodiek van school. Ook voor dyslectische kinderen is deze methodiek een effectieve methode. We gaan terug naar de basis. Het benoemen van de korte klanken, lange klanken, woorden in klankgroepen verdelen etc.

Voor meer informatie over Jose Schraven zie: www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl

Vraag een intakegesprek aan

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een intakegesprek in te plannen.

Verstuurformulier