Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Een treetje hoger. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Een treetje hoger. De informatie op de website wordt door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen kunnen afwijken. Aan de getoonde informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Een treetje hoger behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via internet verzonden worden. Een treetje hoger sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Afbeelding zijn o.a. afkomstig van Freepik

grappige-kinderen-in-een-klaslokaal Designed by Freepik
slimme-meid-doet-een-bedrag Designed door Freepik
geconcentreerde-leerling-in-de-klas Designed door Freepik
glimlachend-meisje-met-bordachtergrond Designed door Freepik
schoolkinderen-lezen-in-de-bibliotheek Designed door Freepik
kleine-jongen-lachend-naar-de-bibliotheek Designed door Freepik
abc-geschreven-op-een-schoolbord Designed door Freepik
student-en-leraar-op-het-bord Designed door Freepik