joyce
20131110-161353

Wie ben ik?

Ik ben Joyce Nijwening. Ik ben 34 jaar en al meer dan 10 jaar gediplomeerd leerkracht. Ik heb op verschillende scholen gewerkt en voor verschillende groepen gestaan. Tijdens mijn carrière heb ik ook regelmatig nascholing gevolgd. Zo heb ik de opleiding tot reken-coördinator, cursus Kids Skills en cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen van Jose Schraven gevolgd.

Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken. Ze te stimuleren om zich te ontwikkelen en te zien groeien. Een van mijn kenmerken als leerkracht is dat kinderen bij mij zichzelf mogen zijn. Ik laat ze leren op de manier die bij hun past bijvoorbeeld door dingen te doen, materialen gebruiken, beeld gebruiken, praten, zingen, bewegen en veelal met spelvormen. Want er is veel te leren door middel van spel. Daarnaast sluit ik aan bij de kwaliteiten en interesses van uw kind.

Hoe werk ik?

Intake: Tijdens een intake gesprek zal er besproken worden wie uw kind is. Wat zijn de kwaliteiten en interesses van uw kind? De problematiek wordt besproken en wat heeft school al voor uw kind gedaan? Wat heeft uw kind nodig? Welke leerstijl past bij uw kind?

Plan van aanpak: Naar aanleiding van het gesprek stel ik een plan van aanpak voor. Deze ontvangt u en heeft u er belangstelling voor dan starten we met de bijlessen. Het plan van aanpak zal bestaan uit een tijdspad, inhoudelijke planning, doelen en evaluaties.

Bijles: De bijles zal een uur in beslag nemen. Het uur omvat 2 keer een werkmoment, een korte pauze/onderbreking en een evaluatie.

Huiswerk: Het is mogelijk dat er besproken wordt dat er huiswerk nodig en of wenselijk is. Dit wordt altijd eerst besproken.

Evaluatie: Aan het einde van het plan wordt er een gezamenlijke evaluatie gehouden. Zijn de doelen behaald dan kan het traject afgesloten worden, zijn de doelen niet behaald dan wordt er gezamenlijk gekeken naar eventuele aanpassingen binnen het plan en kunnen er meerdere lessen weer gepland worden.